Wednesday Feb 21, 2024

Peiling med Ketil Solvik-Olsen

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjester Peiling med Noresjø og Hagen. Samtalen handler mye om samferdselspolitikk, dobling av budsjettet og  mange strukturreformer, men også om det grønne skiftet og investering i teknologi og digitalisering. Vi blir også kjent med Ketils ambisjoner og interesse for sykling (+5000 km/år), sjokolademelk, USA, Bruce Springsteen's "Hungry Hearts". Ketil blir utfordret på om det er noe han angrer på fra sin ministerperiode, og om han har råd eller synspunkter på dagens Regjering. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320